Ta godt imot syrerne!

Future-of-Syria-refugee-children-map-UNHCR
De første 625 syriske overføringsflyktningene har nå fått opphold i Norge. I løpet av 2014 skal det komme i alt 1 000 flyktninger fra Syria. Det er primært snakk om barnefamilier, men også enslige personer og par.

-En treffer nå syriske flyktninger en rekke steder i landet. Det er viktig å vise forståelse for det marerittet de kommer fra og gi de et godt første møte med Norge, sier Reidar Andestad i KIA Møre. Han har i det siste møtt flere flyktninger i Molde som har kommet fra Syria. De har hatt alvorlige problem på grunn av krigen i Syria, og mange har også hatt en vanskelig tid i overfylte flyktningeleirer.
– Mange av de som oppholder seg i Libanon, vil komme til Norge i løpet av sommeren. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunene samarbeider nå om å finne boliger til dem, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.
De senere årene har Norge hatt en praksis med at 60 prosent skal være kvinner/jenter. I 2014 veier hensynet til sikkerhet tyngre, da mange kommer fra den pågående konflikten i Syria. Utsatte kvinner og barnefamilier vil bli prioritert.

Syriske flyktninger -fn-bilde

UNHCR velger ut
UDI har bedt UNHCR om at de presenterer saker som gjenspeiler sammensetningen av flyktningene fra Syria i alder, utdanningsnivå og arbeidserfaring.
Norge tar også imot flyktninger som det haster med å bosette eller som trenger medisinsk behandling. Det er også rom for å ta imot enslige mindreårige flyktninger.
Samtidig ønsker Norge ikke å ta imot personer som har vært stridende i konflikten i Syria eller er kriminelle. Av samme grunn tar heller ikke Norge imot familier hvor et voksent familiemedlem er igjen som stridende i Syria.
– Det er selvsagt tøft å gi avslag til personer som har det vanskelig. Men sier vi nei til en familie, gir vi samtidig rom for en annen, like trengende familie, sier Jendal.
Norge skal i løpet av året motta totalt 1.620 overføringsflyktninger, hovedsakelig gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR). I tillegg til de 1.000 flyktningene fra Syria, kan det komme 200 afghanske kvinner fra Iran og 15-200 kongolesere fra Uganda.

Les en bred reportasje hos NRK om kulturutfordringer syrerne har ved å komme til Norge