Til gamle og nye brukere av KIA Trondheim

InformasjonMildrid Wik har sluttet og blitt pensjonist. Vårt senter mangler nå i høst fast daglig leder. Det medfører noe reduksjon i våre aktiviteter. Likevel foregår mye trivelig som du er velkommen til.

Ester Røen er i høst vikar og jobber heldag på tirsdag og onsdag, og fredag ettermiddag. Hun har overtatt Mildrids gamle telefon slik at vårt nummer er det samme.

Våre norsk-kurs starter onsdager kl.14.30.

Nyhetsopplesing og dagsnytt-treffet er på onsdager fra kl.18.00 – 20.00.

Dertil kommer alle de ukentlige nasjonale gruppesamlinger og KIA Ungs lekshjelp som vi kan opplyse nærmere om etter hvert som dere spør.

Veløkommen til å ta kontakt.

Vennlig Hilsen
Ester Røen

Mobil: 48 31 41 48
E-post: ester.roen(a)kianorge.no

 

About Author: Nina Østebø

nina@kianorge.no

Administrasjonssekretær på Landskontoret.