Nyheter


KIA  HAR  IKKE  SOM  FØR 
FAST  NORSKKURS 
OG  LEKSEHJELP  I GRUPPE


Men DU og andre kan komme fritt på besøk i åpningstiden,
og vi holder god avstand.
Vi prater norsk, gjør hjemmelekser i lag,
ordner praktiske saker og utvikler fellesskap.

VELKOMMEN !

KIA sover og venter på bedre tider!
LEKSEHJELP, NORSKKURS, ONDAGSKVELDER
og alle andre samlinger har pause inntil ny informasjon kommer

8.mars

For 3. år feiret tverrkulturelle kvinner 8. mars på KIA. Vi ble 34 fra 14 ulike nasjonaliteter. Litauen, Nederland, Brasil, Etiopien, Danmark, Italia, Congo, Polen, Yemen Eritrea, Iran, Syria, Iraq og Norge var representert. Vi var fra 17 år til 80 år.

Når vi med så forskjellig bakgrunn feirer kvinnefrigjøringsdagen er det relavant å fokusere på fellesskap og solidaritet med de søstre som ennå har langt igjen til mye innflytelse i eget liv. Vesentligst p.g.a. fattigdom.

Etter kakespising og en fin tale ved Elisabeth Aleksandersen, endte vi opp i en stor sirkel og ga plass til en god samtale med mange innspill fra kvinner som har lært seg å si hva de mener og står for. Faktisk var dette så meningsfullt at vi tenker at det muligvis er for lenge til neste 8. mars, og at vi må møtes flere ganger i løpet av året. 

Read More »

X