KIA sover og venter på bedre tider!
LEKSEHJELP, NORSKKURS, ONDAGSKVELDER
og alle andre samlinger har pause inntil ny informasjon kommer

Check Also

8.mars

For 3. år feiret tverrkulturelle kvinner 8. mars på KIA. Vi ble 34 fra 14 …

X