Siste nytt

Regionleder i KIA Bjørgvin

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

KIA Bjørgvin feirer 40 år høsten 2018. Regionen har et omfattende arbeid i Bergen og omegn, men operererogså utover i fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionleder i KIA Bjørgvin

KIA Bjørgvin (Hordaland og Sogn og Fjordane) søker ny leder i 50 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

Koordinere arbeidet innenfor regionen
Utvikle eksisterende og nye tiltak innen integreringsfeltet i KIA Bjørgvin
Planlegge og gjennomføre prosjekter som skaper gode møteplasser
Rekruttering og oppfølging av frivillige i Regionen
Ivareta arbeidsgiveransvaret og personaloppfølging for ansatte i regionen        
Samarbeide med landskontoret og regionråd ut fra vedtatte handlingsplaner fra landsmøtet og landsstyret.   
Ansvar for budsjett- og regnskapsarbeid og for den daglige økonomioppfølging, i tett samarbeid med     landskontor og det lokale regionråd
Delta aktivt i det utadrettede arbeidet i regionen

 

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:

høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid
god kjennskap til og forståelse for menighets- og organisasjonsliv
god evne til å kommunisere og bygge relasjoner med de ansatte, frivillige og deltakere
god forståelse for økonomi                                        

 

Egenskaper
Vi søker en person som:

Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, også på tvers av kultur, religion og språk
Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
Empatisk
God til å se muligheter og tar initiativ
Liker å samarbeide med andre, men kan også jobbe godt selvstendig

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Kristiansand.

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til regionleder Purity Mutunge (mob 48314164) eller HR Leder Ann Helen Nilsen Malde (mob 48314166).

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 1. august 2018 til post@kianorge.no

Er du vår neste generalsekretær?

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Generalsekretær

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver
Lede organisasjonen for å:
– realisere KIAs formål som en kristen organisasjon på innvandringsfeltet
– profilere KIA innad og utad.

– videreutvikle KIA som organisasjon

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:
– høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid

– erfaring fra administrasjon, personalledelse, økonomi og prosjektstyring

Egenskaper
Vi søker en person som:
– identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
– har evne til god personalledelse og teamutvikling
– kan bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere i menigheter og i samfunnet

– har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
– er kreativ og visjonær
– har stor arbeidskapasitet

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Oslo.

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til konstituert generalsekretær Mette Marie Hebnes (mob 48314160) eller til styreleder Erik Lunde (mob 97127730).

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 15. august 2018 til post@kianorge.no

Lastned annonsen som PDF

 

Er du vår neste generalsekretær?

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Generalsekretær

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver
Lede organisasjonen for å:
– realisere KIAs formål som en kristen organisasjon på innvandringsfeltet
– profilere KIA innad og utad.

– videreutvikle KIA som organisasjon

Kvalifikasjoner
Vi søker en person som har:
– høyere utdannelse med god kompetanse innen flerkulturelt arbeid

– erfaring fra administrasjon, personalledelse, økonomi og prosjektstyring

Egenskaper
Vi søker en person som:
– identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål
– har evne til god personalledelse og teamutvikling
– kan bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere i menigheter og i samfunnet

– har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
– er kreativ og visjonær
– har stor arbeidskapasitet

Stillingen medfører noe reising.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Oslo.

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til konstituert generalsekretær Mette Marie Hebnes (mob 48314160) eller til styreleder Erik Lunde (mob 97127730).

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 15. august 2018 til post@kianorge.no

Lastned annonsen som PDF

 

እንቋዕ ብደሓን ናብ ቲለር ( Tiller Menighetsenter ) መጻእኩም

tiller_tigrinjaእንቋዕ ብደሓን ናብ ቲለር  ( Tiller Menighetsenter ) መጻእኩም
እዚ መደብ ምሸታዊ ኮርስ እዩ።

ኣድራሻና Romemyra 66, (Ved City Syd )

ንወስደሉ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 46

Buss 46, Holdeplass KVT og  City Syd

ካርታ  ተመልከቱ!!

ትሕዝቶ፣-

ክርስትና እንታይ ማለት እዩ፧ ክርስትያናት እንታይ ይገብሩ፧

ብሓንሳብ ኴንካ ብምብላዕ ይጅመር።

እዚ ኮርስ እዚ ንመንእሰያት እዩ፣ ብነጻ ድማ እዩ

እዚ ኮርስ እዚ መኒሄተር ምስ ኪያ ብሓባር ኮይኑ ይሰርሕ።

med Menigheter og  KIA