Nyheter

Frivillig i KIA:

Bli med som frivillig i KIA!frivillige3

Som frivillig i KIA, (Kristent Interkulturelt Arbeid) kan du hjelpe nye landsmenn til blant annet raskere intergrering på så mange plan.  Og du vil høste trivelige erfaringer og opplevelser du knapt hadde forventet. Ulike behov og oppgaver står i kø.

Read More »

Bønn og Bibel på norsk

YhannesYohannes Hagos Mengis er kristen og ny i Norge.

I likhet med mange andre ønsker han å lære hvordan man ber på norsk, sier trosbekjennelse, velsignelse og skjønner ord og begreper i en norsk bibeloversettelse.  Om dette vil vi fremover samles ukentlig på mandager kl. 18. Velkommen til alle som vil være med på dette.

Nytt ansikt på KIA

ester1

Mildrids etterfølger og ny leder på KIA heter Ester Røen. Hun er godt kjent med KIA fra tidligere frivillighets arbeid. Hun er helsesøster og kommer fra stilling i Trondheims kommunale del av innsatsen for asylsøkere og flyktninger. Jobbet bl.a. tidligere ved Persaunet Asylmottak, flyktninghelseteamet, skolehelsetjenesten ved EVO og også ved fengselshelsetjenesten. Som dansk har hun også erfaring med å være ny i Norge. Hun har tidligere jobbet flere år i Afrika og trives utmerket i det flerkulturelle miljø som KIA består av.

 

Mildrid gikk av med Mangfoldsprisen

Mildrid-Wiik-2010a

KIAs Mildrid Wik er nå pensjonist og har fått nytt privat telefonnummer. Hun fikk i høst velfortjent kommunens Mangfoldspris, og vi er så mange som både er stolte av og glade for å kjenne henne.

Hun sier hun vil fortsette å ha god kontakt med KIA. Heldigvis.