BABA Scenekunst

Alle er velkommen til denne forestillingen. 12 av de som skal opptre har KIA-bakgrunn.

Check Also

KIA sover og venter på bedre tider!LEKSEHJELP, NORSKKURS, ONDAGSKVELDER og alle andre samlinger har pause …

X