Frivillige medarbeidere

frivillige3
Her er noen eksempler på hvilke oppgaver du som frivillig kan bidra med.

Oppgaver Hvor Hvor ofte
Gå på hjemmebesøk Hjemme hos noen Ukentlig/måndelig
Få hjemmebesøk selv Hjemme hos deg Du bestemmer
Guide en gang På byen Sporadisk
Delta i å lage fellesmiddag På KIA Månedlig
Være sjåfør fra gjenbruksbutikk På byen Sporadisk
Være med på utflukter Til tursteder En gang i kvartalet
Være med på helgeturer På leir eller hytte Årlig? Oftere?
Lete opp praksisplass I ditt nettverk Så ofte du kan
Reparere saker På KIA eller hjemme Når det trengs
Dine egne ideer?? Forslag? Forslag?

Ta kontakt dersom du er interessert i å delta!

X