Handlingsplan mot diskriminering

Kulturdepartementet skal  i 2020 utarbeide en handlingsplan mot diskriminering og hat rettet mot muslimer. Før det, reiser statssekretær m. fl. rundt til norske byer og hører på innlegg fra organisasjoner, studiesteder, ledere i moskeer, dialogsenter osv. Det kom også folk fra Steinkjer og Levanger. Møtet på Scandic Nidelven ble interessant.
Også KIA var invitert til å si hva vi tror er viktig i saken.

Check Also

KIA sover og venter på bedre tider!LEKSEHJELP, NORSKKURS, ONDAGSKVELDER og alle andre samlinger har pause …

X