Nyheter

Internasjonal samling i Lademoen kirke

lademoensidsel smørvigKIA var medarrangør av Internasjonal samling i Lademoen kirke den 13. mars. Diakon og KIA-landsstyremedlem Sidsel Smørvik ledet et allsidig program. Mange frivillige fra Buran frivilligsentral bidro. Det var servering fra et langt buffetbord med internasjonal mat og norsk sodd kokt på hjortekjøtt. Historielaget viste bilder fra Lademoen i gamle dager. En chilensk sangerinne sang vakkert. Over 100 barn og voksne og satt ved småbord i hele den gamle, flotte kirken.

Påskesamling i Betania

betaniaDen 6. mars deltok omtrent 80 voksne og 20 barn på påskesamling i Betania.  Tre jenter fra Kongo bidro med sang. Det var konkurranse mellom tre grupper som skulle samarbeide om raskest mulig å smelte en stor isbit (KIA ønsker jo å gjøre Norge varmere!). Det var også en  påskeeggjakt, og alle barna delte fangsten. Fellessang og andakt hørte med. Servering bestod av mye god medbrakt mat.

Bli kjent-kvelder i Betania

betaniaHver andre torsdag kl. 17:00 i vår- og høstsemesteret arrangerer Betania Misjonsforsamling «Bli kjent»-treff for asylsøkere og innvandrere i sine lokaler i Erling Skakkesgate (ca. 3 – 4 minutter å gå fra KIA).

Read More »

Frivillig i KIA:

Bli med som frivillig i KIA!frivillige3

Som frivillig i KIA, (Kristent Interkulturelt Arbeid) kan du hjelpe nye landsmenn til blant annet raskere intergrering på så mange plan.  Og du vil høste trivelige erfaringer og opplevelser du knapt hadde forventet. Ulike behov og oppgaver står i kø.

Read More »

Bønn og Bibel på norsk

YhannesYohannes Hagos Mengis er kristen og ny i Norge.

I likhet med mange andre ønsker han å lære hvordan man ber på norsk, sier trosbekjennelse, velsignelse og skjønner ord og begreper i en norsk bibeloversettelse.  Om dette vil vi fremover samles ukentlig på mandager kl. 18. Velkommen til alle som vil være med på dette.

Nytt ansikt på KIA

ester1

Mildrids etterfølger og ny leder på KIA heter Ester Røen. Hun er godt kjent med KIA fra tidligere frivillighets arbeid. Hun er helsesøster og kommer fra stilling i Trondheims kommunale del av innsatsen for asylsøkere og flyktninger. Jobbet bl.a. tidligere ved Persaunet Asylmottak, flyktninghelseteamet, skolehelsetjenesten ved EVO og også ved fengselshelsetjenesten. Som dansk har hun også erfaring med å være ny i Norge. Hun har tidligere jobbet flere år i Afrika og trives utmerket i det flerkulturelle miljø som KIA består av.

 

Mildrid gikk av med Mangfoldsprisen

Mildrid-Wiik-2010a

KIAs Mildrid Wik er nå pensjonist og har fått nytt privat telefonnummer. Hun fikk i høst velfortjent kommunens Mangfoldspris, og vi er så mange som både er stolte av og glade for å kjenne henne.

Hun sier hun vil fortsette å ha god kontakt med KIA. Heldigvis.

X