Nyheter

Mange møtte på Fjellseter

a8Mange innvandrere fra en rekke ulike nasjoner møtte på Fjellseter kapell til KIAs årlige Bymarkautflukt 22 mai.  Ester Røen tok imot alle på kapelltrappa og orientere om programmet for dagen. Bildet viser ‘Løve’-gruppen på en av postene på sporleken. Se flere bilder vist under.

Read More »

Hvordan bruke bankkontoen din

visakort-exempelHvordan skal jeg bruke banken til å betale regninger?
Hvordan kan jeg opprette ekstra bankkonto?
Hvordan unngå gjeld.
Dette er tema for hva som er fokus på mestringskurs på tirsdager.
Ta med kodebrikken til bankkontoen din og PC, så kan du få hjelp til hvordan du kan bruke banken din

Aktivitetsdag 12. april 2016 på Berg prestegård

b1445 ungdommer møtte studenter fra ‘Gå ut’- senteret på Berg prestegård 12. april.  De spilte fotball, volleyball, hadde sekkeløp og potetløp sammen med studentene. Det var servering av varmrett og senere kaffe og kaker der det ble kontakt med de norske ungdommene. Solskinn og godt vær gjorde også sitt til at arrangementer ble svært vellykket.

Read More »

Internasjonal samling i Lademoen kirke

lademoensidsel smørvigKIA var medarrangør av Internasjonal samling i Lademoen kirke den 13. mars. Diakon og KIA-landsstyremedlem Sidsel Smørvik ledet et allsidig program. Mange frivillige fra Buran frivilligsentral bidro. Det var servering fra et langt buffetbord med internasjonal mat og norsk sodd kokt på hjortekjøtt. Historielaget viste bilder fra Lademoen i gamle dager. En chilensk sangerinne sang vakkert. Over 100 barn og voksne og satt ved småbord i hele den gamle, flotte kirken.

Påskesamling i Betania

betaniaDen 6. mars deltok omtrent 80 voksne og 20 barn på påskesamling i Betania.  Tre jenter fra Kongo bidro med sang. Det var konkurranse mellom tre grupper som skulle samarbeide om raskest mulig å smelte en stor isbit (KIA ønsker jo å gjøre Norge varmere!). Det var også en  påskeeggjakt, og alle barna delte fangsten. Fellessang og andakt hørte med. Servering bestod av mye god medbrakt mat.

Bli kjent-kvelder i Betania

betaniaHver andre torsdag kl. 17:00 i vår- og høstsemesteret arrangerer Betania Misjonsforsamling «Bli kjent»-treff for asylsøkere og innvandrere i sine lokaler i Erling Skakkesgate (ca. 3 – 4 minutter å gå fra KIA).

Read More »

Frivillig i KIA:

Bli med som frivillig i KIA!frivillige3

Som frivillig i KIA, (Kristent Interkulturelt Arbeid) kan du hjelpe nye landsmenn til blant annet raskere intergrering på så mange plan.  Og du vil høste trivelige erfaringer og opplevelser du knapt hadde forventet. Ulike behov og oppgaver står i kø.

Read More »

Bønn og Bibel på norsk

YhannesYohannes Hagos Mengis er kristen og ny i Norge.

I likhet med mange andre ønsker han å lære hvordan man ber på norsk, sier trosbekjennelse, velsignelse og skjønner ord og begreper i en norsk bibeloversettelse.  Om dette vil vi fremover samles ukentlig på mandager kl. 18. Velkommen til alle som vil være med på dette.

X