Trosfrihet i Norge – for alle?

KIA Øst inviter deg til Dialogseminar den 9.mars i Litteraturhuset i Fredrikstad.

TEMAER
– Konvertering fra islamsk perspektiv
Aziz Ahmedovic, Imam i Bosnisk forening i Fredrikstad. 
– Konvertering fra kristent perspektiv 
Zvonimir Vojtulek, prest og ansatt i KIA med flere års
erfaring fra dialogarbeid i Bosnia og Hercegovina
– Konvertering i historisk perspektiv – 
fokus på skrift, tradisjon og praksis
Steinar Ims, seniorrådgiver i interreligiøse spørsmål i Mellomkirkelig råd
– Konvertitter til den kristne og den muslimske 
tro deler sin historie og erfaring. 
– Panelsamtale

ÅPENT ARRANGEMENT!

Du kan se eventen på Facebook her