UDI tar selvkritikk på treg saksbehandling

Karl Erik Sjøholt, avdelingsleder i UDI
Karl Erik Sjøholt, avdelingsleder i UDI

UDI tar selvkritikk for de økte saksbehandlingstidene de siste par årene i saker som gjelder familieinnvandring. Direktoratet gjør nå flere grep for å få til raskere behandlingstid, forteller Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI.

– Det er viktig å understreke at vi var inne en god trend før dette. Over 80 prosent av familiegjenforeningssakene ble behandlet på seks måneder eller mindre i 2012. Grunnen til at jeg nevner dette, er at før det igjen var saksbehandlingstidene betydelig høyere. Det viser at vi har evnen til å hente oss inn etter vanskelige perioder, sier Karl Erik Sjøholt, som er avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI.

Hvorfor har sakene hopet seg opp de siste årene?

– Det har flere årsaker. For det første gjorde vi en større omlegging av svartjenesten vår fram til høsten 2014. Det innebar at saksbehandlere fikk i oppgave å svare på henvendelser fra publikum, noe opplysningstjenesten vår (OTS) tidligere hadde tatt seg av. Samtidig omskolerte vi alle dem som før kun hadde svart på henvendelser til å bli saksbehandlere i tillegg. Dette medførte forsinkelser i en overgangsfase. Den andre faktoren som har påvirket oss, er at vi har prioritert utvisningssaker høyere det siste året. Det har dessverre medført lavere kapasitet til å ta seg av de øvrige sakstypene, forklarer Sjøholt.

–  Uheldig situasjon
Sju av ti henvendelser som UDI mottar fra publikum, handler om når man forventer at saken er ferdig behandlet.

Les her hele saken hos Utrop, den er laget av Are Vogt Moum.