Vi søker ny pedagogisk leder for vår barnebase i Stavanger

Vi har en ledig 80% (90%) stilling som barnebasekoordinator med tiltredelse snarest for vår avdeling i Stavanger sentrum.

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell landsomfattende organisasjon som jobber på innvandrerfeltet. Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Stillingen ligger under KIA Velferd som er et tilbud til innvandrerkvinner uten rett til gratis norskopplæring fra det offentlige. Det består av norskkurs og mestringsaktiviteter med tilhørende barnehage eller barnebase. I Stavanger avdelingen er det per nå plass til 10 barn fra 3 mnd alder. KIA Velferd har et mangfold av religioner og livssyn representert blant både elever, barn og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen i tråd med rammeplan og barnebasens årsplan
 • Ansvar for et godt samarbeid med kolleger og foreldre
 • Pedagogisk fokus på språk, dokumentasjon og kulturformidling.
 • Personalansvar for 2 barnepassere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning, eller annen relevant utdanning.
 • Som ansatt i en lederstilling må du etter KIAs reglement ha en kristen trostilhørighet.
 • Fordel om du er ICDP sertifisert, men ikke et krav.

Egenskaper

 • Du må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig samtidig som du er fleksibel og glad i å samarbeide.
 • Du må være omsorgsfull og sette barna i fokus.
 • Du må ha evne til refleksjon og like å jobbe med språk som fokus i et flerkulturelt miljø.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk på 80% (90% om man har ICDP) med mulighet for økning på sikt.
 • En spennende, utfordrende og meningsfull jobb hvor du kan utgjøre en forskjell for innvandrerfamilier i din by!
 • Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av barn og voksne og et engasjert personale med stor innsatsvilje.
 • Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer og ferie etter skoleruten til Stavanger kommune.

Kontaktperson HR Leder Ann Helen Nilsen mobil 48314166 eller Leder for KIA Velferd Merete Hallen 48314157.

Søknad sendes til: kiapersonal@kianorge.no Søknadsfrist: Snarest!!