Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon.  Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

Barnebasekoordinator 80% – 90%

KIA velferd avd Stavanger søker ny Barnebasekoordinator i 80% (90%) stilling

Arbeidsoppgaver

Bidra til utvikling og utarbeidelse av planarbeid
Lage løpende planer som er i tråd med barnas behov
Sørge for gjennomføring av tiltak i tråd med gjeldende planer
Sørge for at planleggingen av barnepassens pedagogiske innhold utarbeides i nær dialog med foresatte.
Legge til rette for evaluering av barnepassen og sørge for at det gjennomføres kontinuerlig forbedringsarbeidet
Sørge for at personale fungerer som et team, målet bør være maksimal utnyttelse av personalets samlede ressurs
Sørge for godt psykososialt miljø i barnegruppa ved å lege vekt på gode relasjoner og sosial kompetanse
Gi pedagogisk veiledning til egne medarbeidere
Ansvarlig barnepasser skal organisere, fordele og delegere oppgaver ut fra de enkelte medarbeidernes faglige og personlige ressurs.
Sørge for individuell oppfølging av sitt personale ved bruk av medarbeidersamtaler.
Sørge for forsvarlig bemanning på barnepassen
Forebygge og håndtere konflikter

Kvalifikasjoner

– Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer
– En fordel om du er ICDP sertifisert, men ingen krav.
– Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr deg om hva barna ønsker å formidle
– Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
– Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr deg om hva barna ønsker å formidle
– Identifiserer seg med organisasjonens kristne forankring og formål

Vi tilbyr
• Stillingsbrøk: 80% (Ev 90% om man jobber med ICDP)
• En spennende og utfordrende jobb
• Et fleksibelt og engasjert personale med stor innsatsvilje
• Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av barn og voksne
• Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer

Vi følger skoleruten til Stavanger kommune
Og ikke minst: å virkelig kunne utgjøre en forskjell for innvandrerfamilier i din by!

Lønn etter avtale. Ordnede pensjons- og forsikringsforhold. Arbeidssted Stavanger.

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til HR Leder Ann Helen Nilsen Mob 48314166.
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen 15. november 2018 til post@kianorge.no

 

Follow by Email
Facebook

Google+

http://kianorge.no/vacancies/barnebasekoordinator">
Twitter

Pinterest
LinkedIn

Instagram