KIA Hovedkontor
Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Tlf: 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no

 

KIA Øst
Ebbelsgate 1
0183 Oslo
Tlf: 48 31 41 52
E-post: ost@kianorge.no
KIA Rogaland
Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Tlf: 48 31 41 45
E-post: Rogaland@kianorge.no
KIA Trøndelag
Kongensgate 89
7012 Trondheim
Tlf: 48 31 41 48
E-post: Trondheim@kianorge.no
KIA Sør
Tangen 11c
4608 Kristiansand
Tlf: 4831 41 44
E-post: sor@kianorge.no
KIA Bjørgvin
Vestre Muralmenningen 15
5011 Bergen
Tlf: 48 31 41 46
E-post: bjorgvin@kianorge.no
KIA Møre
Storgata 29
6413 Molde
Tlf: 48 31 41 47
E-post: more@kianorge.no