UndervisningKIAs  seksjon for skole og integreringsbarnehage tilbyr norskundervisning for opp til 130 kvinner.
Vi har en formell undervisning for spor 2 elever over 6 nivåer på 18 timer pr. uke. KIA arbeider på kontrakt med Oslo kommune (UDE), som en privat aktør i Oslo voksenopplæring. KIA er også direkte godkjent av VOX, det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk. Det vil si at vi er et offentlig godkjent voksenopplæringssenter for voksne kvinnelige innvandrere. Alle våre lærere og ledelse forøvrig, er kvinner, og vi tilbyr elevene godene av å gå på KIA. Vi har tilleggsprosjekter som Helse- og mestringsskole, familieforebyggende arbeid, personlig veiledning, arbeidspraksisprosjekt, barnesang med mer.

Norskundervisningen følger gjeldende læreplaner for norsk for voksne innvandrere.
I 2011 kom kvinnene på KIA sitt norskkurs fra 25 forskjellige nasjoner, og ansatte på KIA har bakgrunn fra nesten like mange land.

Undervisningstiden er fra kl.09.00 – kl.14.30 tre dager i uken, alt etter hvilket nivå en er på.

Det som er unikt for KIA skole, er samarbeidet med KIA integreringsbarnehage. Elever som går på KIA skole har mulighet for å ha barnet sitt i KIA sin egne barnehage som ligger i samme hus som skolen. Dette er en ordinær privateid barnehage godkjent for 74 barn, med barn fra 3 mnd. til 5 år. Personalet er flerspråklig og kommer fra ulike verdensdeler med ulik religiøs og kulturell bakgrunn.

Vi har spesialisert oss på språktilnærming med barn, og bruker dokumentasjon og kulturformidling som metoder i det systematiske språkarbeidet.

Barnehagen tilbyr utdanningsavtaler til sine ansatte, og tilbyr arbeidspraksisplasser til åtte kvinner årlig, med egenutviklet veiledningsmodul.

Barnehagen følger gjeldende lovverk og Rammeplanen for barnehager.

Åpningstider for barnehagen er fra kl.08.30- kl.14.45. Barnet følger mors timeplan i sin oppholdstid i barnehagen. 

For mer informasjon kan du besøke oss i Ebbellsgate 1, en stikkgate fra Storgata i nærheten av Gunerius senter.

Eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Leder Velferd:
Merete Hallen
tlf: 48 31 41 57
e-post: merete.hallen@kianorge.no

Konstituert Faglig leder for skolen:

Sissil Hovden
tlf: 48 31 41 53
e-post: sissil.hovden@kianorge.no

Styrer for barnehagen: 

Marthe Fure Moen
tlf: 48 31 41 58
e-post: marthe@kianorge.no

Konstituert barnehagestyrer:
Gunhild A. S. Eiksund
tlf: 48 31 41 58
e-post: gunhild@kianorge.no