Velkommen til Landsmøte i KIA 17. Oktober!

Olaug Bollestad åpner Landsmøtet i KIA

 

Kjære medlemsorganisasjoner i KIA!

Det nærmer seg Landsmøtet for KIA 17. oktober. I den forbindelse er vi glade for at Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF og med et brennende engasjement for sårbare grupper, blir med og åpner landsmøtet.

Videre er vi glade for at Ph.D. stipendiat fra VID, Ingrid Løland, blir med oss og deler fra sin forskning med tematikk «syriske fortellinger om konflikt, religion og identitet».  Hennes studie av syriske flyktninger i Norge, både muslimer og kristne, viser hvordan krig, konflikt og påtvungne migrasjonserfaringer påvirker deres tro og religiøse identitet.

Vi minner samtidig om at påmeldingen til landsmøtet er åpen. Vi har satt påmeldingsfrist til 1. oktober, men kommer til å ta imot registreringer også ut neste uke. Håper å se representanter fra alle medlemsorganisasjonene, både sentralt og regionalt der man er medlem, på landsmøtet. KIAs retning de neste årene legges nettopp her, og vi er i en tid med mye endring på innvandringsfeltet hvor KIAs arbeid er viktigere enn noen gang.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at alle saksdokumenter ligger tilgjengelige på www.kianorge.no/landsmote2017 Vi kommer også til å trykke opp sakspapirene i et hefte som deles ut ved ankomst landsmøtet.

Velkommen til Stavanger 17. oktober!

Med vennlig hilsen
For KIA Norge,

Rune Fiskerstrand
Nasjonal leder, diakoni og mangfold

 

 

Lagre

Lagre