Vellykket Landsmøte i KIA

Magne Mjærum er valgt som ny styreleder i KIA

Magne Mjærum (71) fra Oslo ble valgt til ny styreleder i KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, på Landsmøtet i Oslo i 1.november. Han har bred erfaring fra arbeid i det Norske Misjonsselskap og har fulgt KIAs arbeid i en årrekke. Erik Lunde ble takket av etter sin aktive periode som styreleder. 

KIA har de siste årene utvidet sitt arbeid med KIA Velferd , der fokusområdet spesielt er på oppfølging av innvandrermødre som har blitt hengende etter i språkopplæring og samfunnskontakt. Samtidig som organisasjonen har hatt vekst i sitt arbeid har en vært gjennom omorganisering og nedbemanning, særlig ved ved hovedkontoret i Stavanger. Generalsekretær Alf Petter Hagesæther fikk på landsmøtet ros for å ha ledet denne omstillingen på en god måte. 

KIA har i flere år jobbet mye opp mot asylmottak, etterhvert som disse har blitt redusert har arbeidet blitt mer rettet mot diakonalt arbeid blant andre innvandrere og særlig flyktninger. KIA har medlemsorganisasjoner fra mange kristne organisasjoner og den norske kirke, og driver ofte et fellles kristent integreringsarbeid i mange kommuner. Språkopplæring,leksehjelp og internasjonale kaféer har vært, og er, noe av kjennetegnet på KIAs arbeid. Organisasjonen driver også barnehage i Oslo. 

For mer informasjon:Styreleder Magne Mjærum,telefon 46 88 64 41 – på bildet – til fritt bruk.Generalsekretær Alf Petter Hagesæther, telefon 483 141 56