Besøk av stasjonssjef ved Kristiansand politistasjon

Norsktreningskafeen fikk 24. mars besøk av Ole Hortemo, som er stasjonssjef ved Kristiansand politistasjon.

Stasjonssjefen gav deltakerne et overblikk på hva politiet gjør her i Norge. Han fokuserte på viktige lover og regler som alle bør vite, enten de har bodd her lenge eller er nye i landet.

Mange innflyttere strever med å sette seg inn i alle lover og regler i det nye landet. Stasjonssjefen gav et veldig fint overblikk over hvordan ting fungerer her.

Hortemo viste også eksempler på lover som er forskjellige i Norge i forhold til andre land. Han understreket at folk må være oppmerksomme på at det er norsk lov som gjelder i Norge. Hvis ikke den følges, risikerer man å bli straffet.

Tusen takk til stasjonssjef Ole Hortemo som tok seg tid til å besøke oss!

Previous Post