Tanker fra Jorunn

Frivillig i Kia, hvorfor det?
Ja, hvorfor det? Jeg kunne komme med mange grunner, men jeg har mest av alt lysst til å
dele noen tanker om den gleden og det meningsfulle jeg opplever som frivillig i Kia.
Vi har vel alle på et eller annet tidspunkt i livet vært i en situasjon som var ny for oss, der vi følte oss fremmede og usikre, og hva er det vi trenger da? Jo, vi trenger omsorg, nestekjærlighet, samhold, relasjoner, bli vist gjestfrihet, respekt og vi trenger å bli sett.
Det er nettopp disse verdiene som får meg til å føle det meningsfullt å være frivillig i Kia.
Å se brukernes glede og merke deres takknemlighet overfor tilbudene Kia gir, er igjen med på å skape glede inn i et frivillig hjerte.
Selv ble jeg møtt med åpne armer da jeg møtte opp på norsktreningskafeen første gang i Februar i år. Jeg kjente varmen, medmenneskeligheten og rausheten fort, både av brukere og frivillige og kjente meg heldig som fikk være med. Jeg hadde da dagen før fått et ganske direkte spørsmål om jeg trodde Kia-arbeidet kunne være noe for meg, og siden jeg hele tiden ønsker å være under Guds ledelse med mitt liv, bad jeg Ham om å lede min gang også her. Til nå har han ikke stanset meg.
Kia står for mange gode verdier, bl.a gjestfrihet. Jeg er så glad i dette ordet.Hva kan måle seg med å komme inn i et gjestfrihet hjem?
Sett i et Bibelsk perspektiv, handler gjestfrihet om å se mennesker slik Jesus ser dem, og var det noen som var gjestfrie, så var det Han!! Jesus var virkelig et godt eksempel  på en som gikk langt utover den enkle forpliktelse til gjestfrihet og toleranse. Alle som ble ekskludert fra samfunnet, de som ble avvist, fikk han medfølelse for og respekt for. Og det er knyttet store løfter til gjestfrihet. «Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det hatt engler på besøk» Hebr.13,2
Vi må passe oss for å bygge den beskyttende muren rundt oss som stenger for gjestfriheten, for da tror jeg vi går glipp av mange velsignelser.
Jeg har en opplevelse av at brukerne av Kia , spesielt de som kommer til kafeen, føler det som et hjem å komme til. Har vi oppnådd det, tror jeg vi har gjort noe riktig. Det finnes så mye ensomhet, og da trengs det virkelig en slik møteplass.
Det å også bli vist tillit av brukerne, er også med på å gjøre det til en svært meningsfull oppgave for meg å være med i. At de betror seg/åpner seg og føler seg trygge, er noe som jeg bevarer som en takk fra dem i mitt hjerte.
Derfor vil jeg av hele mitt hjerte virkelig anbefale og utfordre flere til å bli frivillig i Kia!! Og hvilken bedre lønn kan vi få enn å bli rikt velsignet tilbake!!
At Kia gjør Norge varmere, er en sannhet uten modifikasjoner ,så velkommen inn i Kiavarmen !!!
Mvh Jorunn Skaar