Nyheter

Tanker fra Jorunn

Frivillig i Kia, hvorfor det? Ja, hvorfor det? Jeg kunne komme med mange grunner, men jeg har mest av alt lysst til å dele noen tanker om den gleden og det meningsfulle jeg opplever som frivillig i Kia. Vi har vel alle på et eller annet tidspunkt i livet vært i en situasjon som var ny for oss, der vi ... Read More »

Hvorfor jeg er frivillig på KIA

» Jeg velger å være frivillig ved KIA fordi det gir meg glede og mening å bli venn med innvandrere, og lære av dem. Jeg ønsker å virkelig «se» dem og gi dem verdi og respekt, tulle med dem og gi dem et «hjem» i en fremmed kultur der det ellers er lett å bli isolert, ensom og venneløs.»     ... Read More »