Vi er nå klar til innsats!… er du?

Ambassadørene for «Vi går for fellesskap 2018» ønsker alle velkommen til inkluderingsdagen  i Sandtangen på Bryne søndag 23.sepember kl.1400.

Alle er nå klar til innsats!… er du?

Mer info og kontakt: Turid Ekeland  e-post: turid.ekeland@gmail.com