Viktig støtte for skole og barnehage i Oslo

Flere har kommet med viktig støtte for å oppretteholde KIAs skole og barnhage i Oslo
Flere har kommet med viktig støtte for å oppretteholde KIAs skole og barnhage i Oslo

Det har kommet viktig støtte til KIAs arbeid med skole og barnehage i Oslo fra Fellesorganisasjonen for frivillige organisasjoner i Norge, Frivillighet Norge, sin generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, i Aftenposten 3.mai.Han sier blant annet: Byrådet argumenterer med at kommunen har nok egen kapasitet. Men KIAs og Blå Kors’ tilbud viser at kommunen ikke kan gjøre alt best selv. KIAs tilbud er forbeholdt innvandrerkvinner, som ofte faller utenfor i samfunnet. De har høyere tillit til en verdibasert aktør med trygt omdømme, og barna kan gå i barnehage i etasjen under. I direkte tilknytning driver KIA frivillig aktivitet som virker integrerende.

Se mer her http://www.aftenposten.no/…/de…/Kort-sagt-3-mai-8454225.html

 

Avisa Dagen har viet saken en lederartikkel 3.mai.

De skriver blant annet:

Den aktuelle saken setter to politiske konfliktlinjer på dagsordenen. Den ene handler om frivillig sektor. I etterkrigstidens Norge har vi vendt oss til at staten spiller en sentral rolle i store deler av livene våre. Dette har i stor grad representert en trygghet. Statlig finansiering og kontroll har blitt oppfattet som en garantist for likebehandling og for like rettigheter. Men uavhengig av flyktningsituasjonen blir det stadig tydeligere at vi står overfor store offentlige utfordringer når det gjelder å finansiere den fremtidige velferden. Derfor trenger vi flere frivillige initiativ.

 

Vi trenger flere ildsjeler som er villige til å gi av sin tid og sine krefter for å hjelpe trengende i ulike situasjoner. Det skulle være en naturlig oppgave for offentlige myndigheter å gjøre sitt beste for å legge til rette for slike initiativ. Derfor bør Oslo bystyre gi aktører som KIA mer forutsigbare rammebetingelser.

 

Den andre konfliktlinjen handler om religiøse aktører. Alt for lett har forestillingen om en livssynsnøytral offentlighet blitt akseptert. Den har banet vei for å betrakte religiøse aktører med minst en dose skepsis. Til tross for historiens mange eksempler på hvordan religiøse aktører har utført viktig samfunnstjenesten. I Norge er Frelsesarmeen det antakelig aller sterkeste merkenavnet når det gjelder omsorg for de underprivilegerte og utstøtte.

Les hele saken her