KIA Barnebase Kristiansand

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

…………………………………………………………………..

Kia Velferds barnebase i Kristiansand er et pedagogisk tilbud til barn fra 4 måneder til 5 år. Barnebasen er for barna til mødrene på norskundervisningen.

Våre åpningstider følger primært skolens undervisning og leksehjelp.

Vi er opptatt av at barn og mødre skal oppleve trygghet i barnebasen, og er derfor glad for at våre to to-språklige assistenter i særlig grad presenterer språk og kultur fra de hjemlandene som oftest er representert.

I samlingsstunden er «årets rytme» i tillegg til årsplanens fagområder, hovedtema. Våre verktøy her er språkposer, konkreter, bilder, sang, musikk og dans.

Vår årsplan bygger på Lov om barnehager og vi legger i særlig grad vekt at barnebasen skal være en trygg læringsarena for både språklig og sosial utvikling. Siden mange av barna er svært små, lar vi dagsrytmen tilpasses dem. Det unike her er at mødrene selv spiser lunsj sammen med barna i skolens pause. Dette er med på å øke trygghet for både mor og barn.

I tillegg legger vi også stor vekt på at mødrene skal oppleve Barnebasen som en læringsarena for det som vil møte dem i den norske barnehage- og skolehverdagen senere.

Vi har flotte turområder ved bystranda og store lekeplasser i kort avstand til Barnebasen.

De ansatte hos oss er en barnehagelærer og to assistenter. I tillegg har vi flere frivillige og engasjerte medhjelpere.

Vår visjon er : Sammen for en trygg barndom !

Kontakt:
Anne Gro Holthe, Barnebasekoordinator
Tlf: 458 70 312
E-post: anne.gro@kianorge.no