VELKOMMEN TIL KIA DRAMMEN HØSTEN 2020:

KIA leier lokaler i Misjonssenteret.
Adresse: Konnerudgata 22

SMITTEVERNREGLENE MÅ FØLGES!

KIA-leksehjelp og språktrening på torsdager
kl 15.00 – 17.00 Leksehjelp – Hjelp med lekser for barneskole, ungdomsskole, videregående, voksenopplæring (fri i skolens ferier)
kl 17.00 – 18.00 Språktrening og hjelp til utfylling av skjemaer og lignende
Kontaktperson Håvar Nielsen – tel 418 08 594

KIA-temasamling (tidligere «KIA-Middag»)
kl 18.00 – ca 19.30:
Onsdag 23.september: Pensjonert lærer Leif Hagen forteller om historiske steder i Drammen.
Onsdag 21.oktober: Diakon Signe Myklebust snakker om «URO – Ungdom – religion og oppvekst»
Onsdag 4.november: Tema: Livsstilsykdommer /god helse
Onsdag 2.desember: Tema: Livsglede

Hva er KIA-temasamling?
• KIA-temasamling er et samarbeid med Voksenopplæringen i Drammen.
• Vi serverer kaffe/te/kaker (hvis smittesituasjonen bedrer seg serveres pizza el.l)
• Vi hører om et aktuelt tema og prater sammen etterpå.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

KIA-kafe med sang / musikk og
kl 18.00 – ca 19.30:
Onsdag 7.oktober
Onsdag 16.desember

Hva er KIA-kafe?
• Servering av kaffe/te og vafler/kjeks el.l,
• Vi snakker sammen og hygger oss, spiller spill, synger norske folkesanger og kristne sanger, hører en fortelling fra Bibelen, spørsmålskonkurranse/Quiz.
• Kanskje du kan delta med sang eller spille et instrument?

Juleverksted/-avslutning i desember

Hvis du ønsker at KIA skal starte andre tiltak eller du har noen spørsmål –
ta kontakt med diakon Tjøstolf Andreas Vittersø – tel 988 78 088

Mail: kiadrammen@gmail.com Internettside: kianorge.no/drammen