KIA Integreringsbarnehage i Oslo

Barnehagen har nå stengt for sommeren og starter opp igjen 17.august. 

………………………………………………………………………….

KIA Integreringsbarnehage er en offentlig godkjent, privat barnehage under tilsyn av Bydel St. Hanshaugen.

Vi tar imot barn fra 3 måneder til 6 år og vi har 3 avdelinger.

Vi prioriterer barn av mødre på KIAs Norskkurs for kvinner som holder til i samme bygg. Dersom det er ledige plasser kan andre barn også søke plass.

Oppholdsbetaling er kr. 1.100,- per måned. Det er også mulig å søke om redusert oppholdsbetaling ved lav inntekt.

 

Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.30-14.30

Du kan søke om barnehageplass direkte til barnehagen!

 

KIA Integreringsbarnehage gjenspeiler mangfoldet i Oslo by, og har barn og foreldre fra mange kulturer. Barnehagens kjemperessurs og grunnlag for suksess er at personalet er like mangfoldig som barnegruppen. Alle barna blir møtt av en voksen som kan forstå og ofte også snakke deres språk. Vi vet at barnet både påvirker og påvirkes av sine omgivelser. Derfor er barnehagedagen bygd opp rundt vårt arbeid med språk, kulturformidling, bildedokumentasjon og konkreter.

Vår erfaring sier oss at dette er en god måte for barn med et annet morsmål enn norsk å tilegne seg et nytt språk.

Planleggingen av arbeidet vårt bygger på Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager, barnehagens vedtekter, samt utarbeidet metodeplan på hver enkelt avdeling.

Vår visjon er: Sammen for en trygg barndom!

Det viktigste for oss er at barna skal oppleve trygghet i sin barnehagetid enten barna går i barnehagen ett eller flere semester. De skal bli trygge på egen mestring i barnehagehverdagen, med alt fra det sosiale til språk, turgåing, lek
og toalettrening. Dette er særdeles viktig for barnets opplevelse av en godbarnehagedag og troen på seg selv som et unikt tilskudd til barnegruppen ogbarnehagen i sin helhet.

Mer informasjon om barnehagen og årsplan finner du her.

 

For informasjon om oppstart og påmelding kontakt Barnehagestyrer:

Marthe Fure Moen
Tlf. 48314158
E-post: marthe@kianorge.no