KIA Mestring Oslo

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

…………………………………………………..

KIA Mestring tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Mestring tilbyr også gratis barnepass under aktivitetene for de som trenger det. Aktivitetene våre avhloldes i egne lokaler i Oslo sentrum. Vi har mange kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for hver enkelt aktivitet. KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging. Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs, samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinners som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

 

Om aktivitetene: 

Strikkekafé
Onsdager 13:45-15:15 ønsker vi velkommen til strikkekafé for minoritetskvinner. Her gis det mulighet for å lære seg å strikke, hekle og sy. Vi drikker kaffe og te, og snakke norsk. Vi har mange flere frivillige som ønsker å bli kjent med og snakke med de som kommer, og som kan hjelpe med håndarbeidet om man har behov for litt hjelp. Det er gratis å komme på strikkekaféen, og vi har både garn, pinner og annet utstyr til de som kommer.

 

Bollywood workout-dans
Tirsdager 13:45–14:30 har vi Bollywood-danskeurs for minoritetskvinner. Her står bevegelse i sentrum, i tillegg til at det er veldig morsomt! Dette er en populær aktivitet.

 

Svømmeopplæring
KIA Mestring tilbyr svømmeopplæring for minoritetskvinner uten grunnleggende svømmeferdigheter. Da vi har et begrenset antall plasser her, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres. Alle innvandrerkvinner kan imidlertid ta kontakt med frivillighetskoordinator for å sette seg på venteliste.

 

Foreldreveiledningsprogram (ICDP)
ICDP (International Child Development Program) er et kurs for minoritetskvinner som er mødre, og krever påmelding. I løpet av kurset vil deltakerne få nødvendig kunnskap for å få et enda bedre forhold til og samspill med barna sine. Målsettingen med kurset er å finne tryggheten og bekreftelsen på at mødrene er gode foreldre ved at de blir mer bevisste på hva de gjør som er bra for barna.

 

Flerspråklig leksehjelp
KIA tilbyr leksehjelp for barn og mødre, tirsdager og torsdager 16:00-18:00. Vi har mange dyktige, frivillige lærere som gjør en stor og viktig innsats. Leksehjelpen er en populær aktivitet, og vi har god kapasitet.

 

Bli frivillig!

Ta kontakt med vår Frivillighetskoordinator om har spørsmål, ønsker mer informasjon eller ønsker å være frivillig hos oss.

Gunhild Andrine S. Eiksund, Frivillighetskoordinator
Tlf: 48314162
E-post: gunhild@kianorge.no