KIA Mestring Stavanger

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

……………………………………………………………………………………………………………………..

KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert. Aktivitetene våre holder til i våre lokaler i Vaisenhusgata 5, Stavanger om ikke annet er oppgitt.

I Stavanger har vi flere kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

Følg oss gjerne på Facebook for flere oppdateringer! 

 

Aktivitetene 

Alle aktivitetene våre krever påmelding, hvis du ønsker å delta, ta kontakt med oss.

 

Digital leksehjelp

Vi har frivillige som ønsker å hjelpe til med lekser for flerspråklige barn på grunnskole og mødrene deres. Det kan være hjelp med digitale verktøy og/eller ulike fag. Leksehjelpen gjøres digitalt.

 

Turvenn

Vi går tur sammen i små grupper sammen med en frivillig en gang i uken. Gjennom å bli med på tur er vi i aktivitet og har muntlig norsktrening. Turene gjennomføres på ettermiddagstid, og dag/klokkeslett vil tilpasses gruppen.

 

ICDP – somali (FULLT)
ICDP – International Child Development Programme, i samarbeid med Stavanger Kommune. Her møtes vi en gang i uken for å snakke om hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt. Kurset går over 12 uker, og deltakere ved KIA Kompetanse vil bli prioritert. Kurset holdes på somali.

 

Informasjons- og veiledningskurs 
KIA Rogaland arrangerer informasjons- og veiledningskurs for minoritetskvinner hver tirsdag klokken 09:30 – 11:00. Med informasjons -og veiledningskurset ønsker vi i KIA å skape et sosialt, trygt og kjekt sted for å lære mer om det norske samfunnet. Deltakerne vil få treffe folk fra kommuner, staten og frivillige organisasjoner som jobber med mye interessant. Noen av temaene er; helse, familie, kultur, frivillighet, identitet, rettigheter og plikter, offentlige tjenestetilbud. Vi skal også snakke om temaer som demokrati, samarbeid mellom skole og hjem, samt få besøk av brannvesenet som skal fortelle om sikkerhet i hjemmet. Vi tror at det man lærer mer om blir man også tryggere på, og det kan øke trivsel i et nytt samfunn.

For mer informasjon om KIA Rogaland sitt arbeid trykk her

 

Svømmeopplæring
KIA Mestring vil i samarbeid med Universitet i Stavanger tilby svømmeopplæring hver vår for minoritetskvinner som ikke kan svømme. Da vi har et begrenset antall plasser her, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres. Alle innvandrerkvinner kan imidlertid ta kontakt med frivillighetskoordinator for å sette seg på venteliste.

 

Håndarbeidskafé – Utsatt
Onsdager 12.15-14.00 ønsker vi velkommen til håndarbeidskafé for kvinner med innvandrerbakgrunn. Her gis det mulighet for å lære seg å strikke, hekle, male og sy. Vi drikker kaffe og te, og snakke norsk. Vi har mange fine frivillige som ønsker å bli kjent med og snakke med de som kommer, og som kan hjelpe med håndarbeidet om man har behov for litt hjelp. Det er gratis å komme på håndarbeidskaféen, og vi har både garn, pinner og annet utstyr til de som kommer

 

Bli frivillig!

Vi har alltid behov for flere frivillig i arbeidet vårt, og et ønske om å utvide aktivitetstilbudet for kvinnene. Om du ønsker å bidra i integreringsarbeidet, men ingen av aktivitetene over er noe for deg, kan du likevel ta kontakt for å se om det er noe annet du kan bidra med.

Ta kontakt med vår Frivillighetskoordinator om du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller ønsker å være frivillig hos oss.

Kontakt:
Marianne Fjermestad, Frivillighetskoordinator
Tlf: 458 70 329
E-post: marianne.fjermestad@kianorge.no

 

Målsetting

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging for minoritetskvinner og barn i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne og migrasjons helse for minoritetskvinner. Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinner som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskapene dine . Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

 

KIA Mestring Stavanger er sponset av:

Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune

 

Gjensidigestiftelsen                                       GjensidigeStiftelsen_logo_hor_RGB | Gjensidigestiftelsen