Menighet

 

Ønsker din menighet å ta opp et offer til KIA?

Jeg var fremmed – tok dere imot meg? Jesu ord er stadig like aktuelt. Det er flere innvandrere enn noen gang i Norge. Disse trenger å bli tatt godt imot. Mange av dem lengter etter å finne kristne trossøsken og en menighet. For vår del trenger vi å lære av deres troserfaring.

KIA åpner dører i hele Norge. Og vi hjelper menigheter i gang. KIA trenger økonomisk støtte for å gjøre dette arbeidet, og vi ber om et offer for å nå innvandrere som bor i Norge.
Slik kan dere hjelpe innvandrere og flyktninger fra hele verden – og som bor innenfor deres eget sokn.

KIA arbeider i regioner rundt i hele Norge, og innenfor hver region har vi flere lokalavdelinger. Til tross for bred tilslutning om arbeidet, er den økonomiske rammen en stor utfordring.

I en tid med fremmedfrykt og fiendtlighet, er det behov for en sterkere integrering, mer fellesskap, et varmere engasjement – og mange åpne hjem.

KIA håper derfor at menigheten vil finne plass til å støtte et arbeid som på lang sikt vil bety mye for mange fremmede i vårt land.

Så langt som mulig, stiller vi gjerne med en person til informasjon under kirkeofferet. Ta kontakt i god tid med ditt nærmeste regionkontor.

For innbetaling av offer til KIA, bruk vår nye gavekonto nr:  3000.24.00177 og KID-nummer.
Da blir offeret registrert automatisk i KIAs regnskap på rett region.

Ta kontakt med oss for å få KID-nummer: post(a)kianorge.no