Et varmere Norge!

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet (tall fra IMDI).
KIA startet i 1974 og er således den eldste organisasjonen på innvandrerfeltet.
KIA er en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon.

VISJON
Et flerkulturelt fellesskap,
i menighet og samfunn

LOV
KIAs «LOV» om hvordan vi ønsker å møte våre medmennesker:
med Likeverd, Omsorg og Vennskap.

SLAGORD
Et varmere Norge!

Kristent Interkulturelt Arbeid arbeider på tre områder:

Program – arbeid sammen med innvandrere og flyktninger.
Se program for hver region for oversikt over alt som skjer.
Det unike med KIA er at vi arbeider for at alle våre samlinger skal ha MINST 50% norske.
Det er slik vi skaper integrering i praksis!

Holdninger – både blant menigheter og i samfunnet.
Vi blir alle påvirket av enkle oppslag i media. KIA arbeider for å få fram faktaopplysninger.

Talsmann – KIA ønsker å være en «vaktbikkje» på innvandrerfeltet. Foreløpig er vi nok bare en «valp,» men vi vokser! KIA er høringsinstans på feltet, vi samarbeider med andre organisasjoner som NOAS, Mellomkirkelig Råd i DnK, Flerkulturelt kirkelig nettverk osv for å be myndighetene rette opp det vi mener ikke fungerer godt.