KIA – møtested, diakonalt tilbud, kompetansebygger og igangsetter

”KIA er som et lite ideal-Norge. Der skjer det som vi alle vil skal skje. At folk med forskjellig tro, forskjellig historie skal være sammen og ha det fint. Vi hører jo sammen.
På KIA har jeg møtt og snakket med mennesker jeg aldri ville ha hilst på ellers. Vi har lett for å holde oss til våre egne grupper. Men på KIA bygges gruppen ut, og vi sier hver gang at vi alle hører sammen og har ansvar for hverandre.
Jeg har også fått tilbakemelding fra folk fra forskjellige land som sier at de har hatt kontakt med KIA og har møtt den varmen som fins der. Helt fra velkomsten så er den der fra første stund. Da føler du deg på plass!”
– Alason Mohammed i siste KIA Interkultura, KIAs flerkulturelle magasin.
Sofie, Sudan
I meet people from different nationalities, learning the Norwegian, which is very important to me when I will stay here.
I came to this country knowing nothing. At least now I can speak and understand some words since I recently joined KIA.
It helps med psychologically because I meet people and exchange ideas which help reduce painful thoughts and depression I always experience in the camp and my home country.
If KIA closes, I will miss a very important social activity which not only gives me an opportunity to meet people of different culture, but also gives me an occasion to get away from the camp for some time.
This therefore will take away a major part of my social network, thus – depression, stress, isolation an all the other negative effects which can occur as a result of a dull and unhappy living.
Please we beg you. Don’t stop this because we are going to miss something very important in our lives.”
Sima, Afghanistan
KIA betyr for meg som en liv. Håp.
Hvis KIA å stoppe jeg har ikke ingen plass til å fortsette norsk, og lære mer.
Yessenia, Bolivia
KIA means for me a good way, to sing, play and is also an open house for the foreigners, as me. Also it is a place to make me happy when I really miss home. A place to meet many friends from different countries, and of course Norwegian friends.
Per, frivillig norsklærer
KIA betyr masse! Men først og fremst ser jeg at det betyr mye for alle våre nye landsmenn som så ivrig møter opp for eksempel på norskopplæring. De blir sett, de får gode og livsviktige samtaler. De for norske venner. Det gir meg masse tilbake å gi 4 t/uke for å hjelpe til på KIA! KIA er en flott plass i byen som er et møtepunkt mellom nordmenn og innvandrere.
Lydia, Ethiopia
KIA means that people form different countries come here to learn the Norwegian language and culture, which is really important to come and stay here.
If KIA stops working, I will have some problem. Like if I can’t come to KIA I will not have any opportunity like friendship, to learn something and also lose the choir.
Please don’t stop this organization because if KIA stops, I`ll miss something there like learning the language, and to communicate with other people from all over the world. KIA it is really important, for me is my best place.
Philip, Rwanda
KIA helps me in many ways: I an learning Norwegian language, which means I can communicate with Norwegians. I am part of the KIA choir, which means I can integrate in Christian community in Norway. KIA therefore helped me get out of isolation because it is a multicultural meeting house.
If KIA stops, I will not only loose an important organization, but it is like loosing a mother again. Because I feel like I am born again, to start a new life in Norway. By keeping KIA working you are spreading Norwegian culture and way of living to the world. We and our children will be the spokespersons of Norwegian people go the entire international community for many generations to come.
Kari, lærer, i KIA frivillig lærer i 3 ½ år
Som lærer for asylsøkere tror jeg KIA betyr mye for enkelte av de som vil lære norsk. Noen er ivrige og viser stor vilje til å lære. For det andre: Her møter de andre i samme situasjon og knytter vennskap. For det tredje: De har noen programposter hver uke å gå til.
KIA fungerer som en ”smeltedigel” der mennesker fra mange nasjoner møtes, lærer språk sammen, men også drikker kaffe/te/saft sammen, leker og synger sammen, De trives sammen.
Mohammed, Yemen
KIA betyr alt for meg.
Flyktninghelsetjenesten
Det er Rolf Jarnes som skriver. Jeg jobber som psykiatrisk sykepleier ved flyktningehelsetjenesten her i kommunen. Jeg leste i budsjettet at KIA sin støtte fra kommunen fjernes.
Jeg mener oppriktig at dette er noe av det dummeste vi kan gjøre i forhold til de menneskene jeg jobber med. For meg er de den viktigste støttespilleren jeg har når det gjelder mennesker som har problemer knyttet til integrering og sosialt samvær.
Sist år har jeg sendt over 50 mennesker dit. Hva dette betyr av økonomisk hjelp til kommunen fra KIA skal jeg prøve å forklare. En hel psyk. sykepleier stilling greier normalt å ta seg av 20 personer som trenger oppfølging. Hos KIA er det i hvert fall 100 som møter jevnlig. En psyk. sykepleier stilling koster i lønn 340 000 i året, du kan gange det med 1,3 for å dekke arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Det er 442 000 i året. Gang det med 5 så er en oppe i 2,2 millioner. Hva de forebygger, lindrer og hjelper folk med i forhold til lidelse går ikke an å regne i penger.
Jeg skal illustrere det med eksempel.
Forrige desember kom en ung mann til byen for bosetting. Han fikk bolig på  camping. Jeg satt han opp til time rundt 10. januar, når han kom til meg var han trist, gråt og hadde selvmordstanker. Han forteller at han hadde komt til campinghyttene der før jul. Ikke hørt noe fra mottaket etter plasseringen i begynnelsen av desember, neste time hos dem var 14. januar.
Han kjente ingen i byen. Han hadde hele julen vært alene på campingplassen.
Han forklarte at situasjonen nesten hadde vært uutholdbar. Han hadde brukt matpengene sine på å reise inn til byen for å sitte på togstasjonen og se mennesker. Bussen gikk bare noen få ganger i døgnet i Julen så han hadde ofte måtte gå fra Hånes eller Sørlandssenteret for å komme hjem. Siden han var analfabet kunne han ikke helt finne ut av busstidene. Alt jeg trengte å gjøre når han kom til meg var å ta en telefon til KIA. De fikset kontakter til ham fra samme land, de hentet og brakte ham til møter. Han fikk delta på kafe og korøvelser. Jeg traff han på skolen forrige uke. Han er en helt annen mann, han har lagt på seg 10 kilo, han kom sammen med 2 venner og fortalte meg at han har fått en masse kjente her i byen. Han forteller at de vonde tankene har han lagt bak seg og ser fremover.
Det kom to unge kvinner til meg fra Burundi. De hadde i forrige mottak isolert seg og ikke gått ut på 2-3 måneder. De var livredde for å treffe hutuer. De hadde vært gjennom folkemordene i hjemlandet og sett mor, far og søsken bli drept på bestialske måter. De hadde lite eller ingen tiltro til det offentlige hjelpeapparatet her pga. opplevelser her og i hjemlandet. De hadde ved to anledninger blitt plassert sammen med folk som hadde tilhørt andre siden under folkemordene. Jeg kontaktet først KIA for å høre om de hadde noen kontakt personer som var tutsi. De sjekket og jeg fikk telefonnummer til en dame. Så hadde jeg nye timer, og gjennom å ringe henne fikk de kontakt med KIA og begynte etter hvert i koret der, og på møtene de holdt. Noen måneder etterpå kunne de fungere rimelig normalt i byen. Nå går de på skole i annen kommune, de forteller at det er bra og de greier seg fint.
Dette er bare to eksempler på folk som har greid seg, pga KIA. Jeg vil ikke kunne greie det samme som de gjør. Kontaktnettet deres er så mye større. De har større spennvidde i tiltakene sine og de har flere tilbud en jeg kan greie å skape innenfor mine kommunale rammer.
Så hvis en skal gi penger til noe som hjelper, så er KIA et særdeles bra ide. Uten sånne medspillere så hadde jobben her blitt mye tyngre om ikke umulig.
PS. Jeg er ateist og har heller ikke noen annen link til KIA.
Vennlig hilsen

Rolf Jarnes