KIA Barnehage

KIA Integreringsbarnehage gjenspeiler mangfoldet i Oslo by, og har barn og foreldre fra mange kulturer. 

Bli Frivillig!

For å bygge ut vårt kristne integreringsarbeid trenger vi medlemmer som støtter opp om vårt arbeid.

ABC Norwegian

Norwegian courses are held at Ebbellsgt. 1 at the organisation KIA. This is a non-profit organization.

Om Oss

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn.

Vil du bli med oss?

Bli en stolt frivillig

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

 

Ta kontakt med:
Rune Fiskarstrand, Regionleder Øst
Tlf.: 48 31 41 52
E-post: ost@kianorge.no

norsk-kurs-oslo