Om Oss

KIA Rogaland er regionsiden for KIA’s (Kristent Interkulturelt Arbeids) aktivitet i Rogaland.Vi har avd. i Egersund, Hå/Nærbø, Sandnes og Stavanger m.m

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.