KIA Kompetanse Kristiansand

Høsten 2020 tilbyr vi norsk-kurs på A1 og A2-nivå.

Det tilbys gratis barnepass mens mor er på skolen.

Dersom du ønsker å registrere deg for kurs høsten 2020 kan du gjøre det her. 

 

 

Kontakt:

Ingjerd B. Sand, Kompetansekoordinator
Tlf: 458 70 310
E-post: ingjerd.sand@kianorge.no

 

KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.
Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:


Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  1. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  1. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  1. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier