KIA Kompetanse Oslo – Norsk språkopplæring

 

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til innvandrerkvinner i Oslo. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk samt opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Krav til deg som søker er at du er kvinne med innvandrerbakgrunn, og at du ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring eller har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet.

Kvinner med behov for barnehageplass og kvinner som ellers befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

KIA kompetanse følger skoleruta til Oslo kommune. Dette er fordi våre deltakere med barn i skolepliktig alder skal ha fri samtidig med barna sine. I tillegg har vi to planleggingsdager for lærerne i april. Vi ber om at ferier og reiser legges til disse fridagene.

 

KIA Kompetanse Oslo er stengt for sommeren.

Kursstart for høsten 2020 vil være tirsdag 18. august.

Dersom du ønsker å registrere deg for norskkurs høsten 2020 kan du gjøre det her. 

APPLICATION FOR FREE NORWEGIAN LANGUAGE TRAINING AT KIA KOMPETANSE AUTUMN 2020 

تقديم الطلب للحصول على مكان في تدريب اللغة في الكيا خريف ٢

SØKNAD om plass på SPRÅKOPPLÆRING hos KIA KOMPETANSE HØST 2020 


Kontakt oss på telefon eller send gjerne en SMS så tar vi kontakt:

Ansvarlig for påmelding til norskkurs:
Magida Mohammad – kontormedarbeider
Tlf: 45 87 03 25

Fagansvarlig norskkurs:
Sissil H. Hovden
Tlf: 48 31 41 53

Lærertelefon Øst:
Tlf: 48 31 41 55

 

KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.
Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

 

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  1. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  1. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  1. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier