KIA Kompetanse Stavanger

 

Høsten 2020 tilbyr vi undervisning på A2-nivå og B1-nivå. Det er språkopplæring 5 dager per uke, fra 09.30-14.00. Tirsdager har vi informasjons- og veiledningskurs igjennom KIA Rogaland, fra 09.30-11.00. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag. Onsdager etter lunsj har vi ulike mestringsaktiviteter som håndarbeidskafé, språkvenn og svømmeopplæring.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune. Vi kan dessverre ikke tilby barnepass høsten 2020. Oppstart for norskkurset etter sommerferien, er 17. august 2020.

 

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.


Kontaktperson: 
Hye-Kyong Yun – Leder Velferd Stavanger
Tlf: 45 87 03 20
E-post: hye.kyong.yun@kianorge.no

______________________________________________________
KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.

Målsetting
Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  1. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  1. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier