Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. 3 Mos 19:33-34.

BLI MED I INTEGRERINGSARBEIDET!

Arbeidet kan ikke stoppe.
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), trenger DEG!

Vi i KIA jobber hver dag for å støtte konvertitter, hjelpe innvandrere inn i det norske samfunnet, og gi flyktninger et møte med Jesus.

Hvem skal støtte og hjelpe innvandrere som har kommet til tro på Jesus (konvertitter)? 
Mange blir ikke trodd av norske myndigheter, og de står ofte uten nettverk og hjelp.

Hvem fanger opp innvandrere som faller utenfor i det norske samfunnet?
KIA ble grunnlagt i 1974 av hjemvendte misjonærer som så at også «innflyttere» i Norge trengte å møte Jesus. Det var et spleiselag mellom mange ulike kristne organisasjoner.

Gjennom hele året får konvertitter hjelp og veiledning, vi arrangerer norskkurs, leksehjelp, kultur- og helsekurs og internasjonale middager for å hindre at mennesker faller utenfor. Gjennom sommerleirer, bibelgrupper og kor formidles kristen tro.

I KIA lager vi et «rom» der innvandrere får en sjelden mulighet til å møte Jesus.

Takk for ditt bidrag!

Alf P Hagesæther
Generalsekretær KIA Norge

VÅR GAVEKONTO:
3000.24.00177                          

Bruk gjerne VIPPS til #501622 “KIA Norge”
Gi en gave ved å klikke HER.

Jeg følte meg helt alene i Norge før jeg fant KIA. Der lærte jeg norsk og møtte varme kristne mennesker. Nå tror jeg på Jesus, og KIA hjelper meg å vokse i troen.

«Konvertitt fra Midtøsten»