KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for et mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

Om du er ny i landet, eller om du har bodd her hele livet: Hvis du ønsker et internasjonalt miljø, eller du vil gjøre Norge varmere, da er KIA noe for deg!  Ta gjerne direkte kontakt med oss i KIA. Velkommen til et internasjonalt miljø. Vi ser fram til å møte deg!

OM OSS

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på…

KIAs LOV

KIAs «LOV» om hvordan vi ønsker å møte våre medmennesker:
med Likeverd, Omsorg og Vennskap.

HVOR JOBBER VI?

Vårt hovedkontor er i Stavanger, men vi jobber i 6 regioner i Norge. I tillegg har vi språkopplæringsprogrammet KIA Velferd…

Våre Aktiviteter

Vi prøver å skape forståelse blant majoritetsnordmenn for asylsøkere, flyktninger og innvandreres situasjon. Vi prøver gjennom alt vi gjør å bygge bro mellom mennesker så vi alle forstår at vi er søsken, at vi hører sammen og har gjensidig ansvar for hverandre.

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Våre Nyheter

KIA on Facebook

KIA har delt et innlegg.
KIA

Vi ønsker regjeringen en god budsjett konferanse med å støtte vår paraplyorganisasjon Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge
Frivillighetens krav om full og rettighetsfestet momskompensasjon ble en gjenganger på høring om Frivillighetsmeldingen på Stortinget 😂

Se en litt lenger oppsummering av det som ble sagt om momskompensasjon på høringen her: goo.gl/pzmn5h
Les Frivillighet Norges høringsnotat her: goo.gl/YbzC3b

Video brukt med tillatelse fra Stortinget. ... Les mer...Les mindre...

View on Facebook

·Del

KIA

Idag var KIA invitert av KrF Kristelig Folkeparti
til å innlede på regjeringspartienes seminar i anledning kvinnedagen.
Vi snakket om KONTEKST, for vi har alle vår individuelle kvinnekamp basert på vår egen reise i livet. Har du tenkt på at friheten til å få bære hijab også er noens kvinnekamp?
Det fikk vi regjeringspartiene på Stortinget til å tenke på.
... Les mer...Les mindre...

View on Facebook

·Del