KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap,for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

Om du er ny i landet, eller om du har bodd her hele livet: Hvis du ønsker et internasjonalt miljø, eller du vil gjøre Norge varmere, da er KIA noe for deg!  Ta gjerne også direkte kontakt med oss i KIA. Velkommen til en internasjonal verden rett her. Vi ser fram til å møte deg!

OM OSS

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største landsdekkende organisasjon som arbeider på…

KIAs LOV

KIAs «LOV» om hvordan vi ønsker å møte våre medmennesker:
med Likeverd, Omsorg og Vennskap.

HVOR JOBBER VI?

Vårt hovedkontoret er i Stavanger, men vi jobber i 6 regioner i Norge, og regionene er: Trøndelag, Møre, Bjørgvin, Rogaland, Øst og Sør

Våre Aktiviteter

Vi prøver å skape forståelse blant majoritets nordmenn for asylsøkere, flyktninger og innvandrers situasjon. Vi prøver gjennom alt vi gjør å bygge bro mellom alle mennesker så vi alle forstår at vi er søsken, at vi hører sammen og har gjensidig ansvar for hverandre.

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Våre Nyheter

KIA on Facebook

KIA har delt Abdullah Alsabeehg sitt innlegg.
KIA

Vår KIA venn og politiker Abdullah Alsabeehg fikk i høst en skremmende opplevelse på Rådhuset Oslo da han ble verbalt og forsøkt fysisk angrepet av en Oslo innbygger som hadde bedt om et politisk møte med komiteen Kultur og utdanning.
Rasisme og hatprat representerer ingen løsninger!!
Vår støtte i dag går til komiteen og Abdullah. KIAs holdningsskapende arbeid for å motvirke rasisme trengs fortsatt.
... Les mer...Les mindre...

View on Facebook

·Del

KIA har delt Curt Rice sitt innlegg.
KIA

Curt Rice
Kompletterende utdanning for flyktninger med en grad fra hjemlandet er en av våre viktigste satsinger. Studentene trenger praksisplasser som forbereder dem best mulig på arbeidslivet, og vi er da avhengig av samarbeid med næringslivet. ÅF Norge er med, og vi håper flere støtter opp!
... Les mer...Les mindre...

View on Facebook

·Del

KIA har delt KIA Velferd Stavanger sitt innlegg.
KIA

Idag starter KIA mestring endelig opp med Yoga/mindfullness i Stavanger. Dette er noe våre deltakere har ønsket seg og sett fram til lenge, og oppmøtet er helt fantastisk! ... Les mer...Les mindre...

View on Facebook

·Del