Home / Nyheter (page 5)

Nyheter

Bare 50% av søkerne innvilget asyl

7367 har fått innvilget asyl hittil i år 7367 personer har fått innvilget asylsøknadene sine hittil i år, viser tall fra UDI, som totalt har mottatt 15.663 søknader. I tillegg har flere personer fått opphold av humanitære grunner eller fått …

Les mer

Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA

Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA Norge. Han har fått seg ny stilling som kirkeverge i Sørum. Landsstyret takker for innsatsen i KIA og ønsker lykke til med nye oppgaver. Erik Lølandsmo ønsker alle i KIA lykke til med det …

Les mer

Hva er mest oppsiktsvekkende med tallene for familiegjenforening?

  Feil 1 Aftenposten presenterte for få dager siden en feil i ingressen i sak om hvor mange syrere som får familiegjenforening i Norge første halvår 2016.  Det riktige tallet er at av 8230 som fikk familegjenforening var 1096 fra …

Les mer

Snart er det KIA-lag i Kristiansund

Denne hyggelige gjengen i Kristiansund planlegger vi å starte opp et KIA-lag i byen i september. Internasjonal Kafé for asylsøkere har vært i gang en stund i Kirkelandet kirke og nå planlegges det oppstart av et multikulturelt KIA-kor til høsten. …

Les mer

Fjerner rettigheter som flyktninger har hatt

Fjerner særrettigheter for flyktninger, skriver regjeringen. Regjeringen foreslår en rekke innstramminger og endringer i velferdsordningene for flyktninger. De fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden foreslås opphevet. Regjeringen foreslår i tillegg å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år. …

Les mer

Følg reisebloggen til fire ansatte i KIA på Lesbos!

-Vi i KIA ønsker å være så godt rustet som vi kan som et frivillig mottaksapparat, som vi på mange måter fungerer som i praksis, og dette seminaret har vi tro på at skal kunne ruste oss som organisasjon. I …

Les mer

FN-dagen til ettertanke for flyktninger som døde

Hvordan reagerer verden når 10 000 mennesker dør helt unødvenidg? Hele 10 000 flyktninger regner en med har omkommet de siste årene på flukt til Europa.  På FN-dagen for flyktninger 20.juni arrangerte Oslo Domkirke sammen med medlemskirker og organisasjoner i …

Les mer

Flyktningpanikken førte til vedtak mot folkeretten

«Hva vi trodde var sikker praksis på asylområdet, er ikke sikker lenger», sa Vigdis Vevstad og viste til at det er brudd på menneskerettighetene å tvangssende asylsøkere tilbake til usikre land.  Dette ble sagt i forbindelse med at jurister fra …

Les mer

Utfordrer menneskeretter for å stramme inn på asylpolitikken

Etter Stortingets behandling av St.meld 30 – Integreringsmeldingen – fredag 10.juni har Norge strammet inn på asyl- og flyktningpolitikken på flere områder, selv om noen av de mest ytterliggående forslagene ikke fikk flertall. Mindreårige blir ivaretatt –Heldigvis har Stortinget avvist …

Les mer

Hvilke organisasjoner står bak KIA?

Her er en oppdatert oversikt over hvilke organisasjoner som står bak KIA Bakgrunnen var at 1974 kom en rekke kristne organisasjonerog bispedømme sammen og dannet KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, for å etablere et felles arbeid for innvandrere gjennom en egen …

Les mer

Grufull situasjon i Eritrea i følge FN

– Forbrytelser mot menneskeheten har blitt begått i et vidt og systematisk omfang i eritreiske fengsler, militærleirer og andre anlegg over hele landet de siste 25 årene, og de begås fortsatt, står det å lese i rapporten som FNs granskingsutvalg …

Les mer

Hva er KIA?

Her kommer en oppdatert presentasjon av KIA:   Historikk og status Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig organisasjon som jobber aktivt på integreringsfeltet. Organisasjonen har en kristen forankring og legger derfor stor vekt på respekt for ulike religioner og …

Les mer