Informasjon om Covid-19 på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder:

NY MENTOR- OG TRAINEEORDNING

Fra KIA Skien

Er du innvandrer med utdannelse fra hjemlandet ditt, men mangler nettverk
og har problemer med å finne arbeid innen ditt fagområde?

Da kan kanskje denne ordningen i regi av KIA
hjelpe deg.

 

Les mer

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.